برنامه‌های رادیو و تلویزیون مرکز خلیج فارس سه شنبه ۲۲ خرداد سال ۹۷
برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس امروز سه شنبه ۲۲ خرداد را در باشگاه وستر مشاهده کنید.