برنامه‌های سیمای شبکه آفتاب در پانزدهم شهریور ماه ۹۷
جدول پخش برنامه‌های تلویزیونی صداو سیمای استان مرکزی را در پانزدهم شهریور ماه ۹۷ در این نیوز ببینید.