برنامه جدید برای کاهش مصرف برق در کابل؛ چراغ‌های کم‌مصرف جایگزین چراع‌های پرمصرف می‌شود


برنامه جدید برای کاهش مصرف برق در کابل؛ چراغ‌های کم‌مصرف جایگزین چراع‌های پرمصرف می‌شود

وزارت انرژی و آب قراردادی را با یک شرکت هالندی به امضا رسانده که براساس آن چراغ‌های کم مصرف از نوع (L.E.D) جایگزین چراغ‌های پرمصرف در دوایر دولتی در شهر کابل می‌شود.

به گزارش نویسنده وستر؛ این قرارداد امآنلاین چهارشنبه (۸ حمل) طی یک نشست نیوزی در کابل میان علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب و سمیر بیات نماینده شرکت هالندی” رایتیک یونیک” به امضا رسید.

این قرارداد که هزینه مجموعی آن ۴٫۸ میلیون دالر است به منظور تعویض چراغ‌های معمولی و پرمصرف ادارات دولتی و چراغ‌های سرک‌های شهر کابل به انواع کم مصرف (L.E.D) به امضا رسیده است.

آقای عثمانی حین امضای این قرارداد به نیوزنگاران گفت که تطبیق این پروژه که بیست و شش هفته زمان در بر خواهد گرفت، ۷۰ درصد  مصارف برق ادارات  دولتی و سرک‌ها را کاهش خواهد داد.

وی با اشاره به نحوه واگذاری این قرارداد به یک شرکت هالندی بیان داشت که پس از دواطلبی این پروژه در اداره تدارکات ملی و تصویب شورای اقتصادی شرکت راتیک یونیک برنده این قرارداد شده است.

وی از موفقیت وتاثیر مفید این پروژه ابراز امیدواری کرده بیان داشت که برای کاهش مصرف مجموعی، نیاز است که علاوه بر دوایر دولتی، سکتور خصوصی و شهروندان نیز به تعویض چراغ‌های معمولی به انواع کم مصرف آن روی بیاورند.

در همین حال سمیر بیات نماینده شرکت هالندی راتیک یونیک، کیفیت در تطبیق این پروژه را مهم دانسته بیان داشت که شرکت یاد شده تلاش خواهد کرد که اولین برنامه تعویض چراغ‌ها در افغانستان را به گونه موثر به انجام رساند.

وی گفت در این پروژه بیش از ۲۷۳ هزار چراغ‌های معمولی ادارات و سرک‌ها به انواع کم مصرف نوع (L.E.D) تعویض خواهد شد.

وی از تکمیل به موقع این پروژه اطمینان داد و از موثریت آن در کاهش مصرف برق شهر کابل ابراز امیدواری کرد.

این در حالی است که کمبود برق برای شهروندان کابل درجریان سال به ویژه دو فصل تابستان و زمستان مشکل آفرین بوده است، به دلیل کمبود انرژی مورد نیاز این شهر، شهروندان مجبوراند به صورت نوبتی از انرژی برق مستفید شوند.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر