برنامه پرواز‌های فرودگاه خرم آباد از ۲۳ تا ۲۵ اسفند
در فرودگاه خرم آباد این هفته در مسیر خرم آباد، از ۲۳ تا ۲۵ اسفند ۱۲ پرواز انجام می‌شود.