برنامه پرواز‌های فرودگاه خرم آباد در روز جمعه۱۱ خردادماه
فرودگاه خرم آباد امروز جمعه در مسیر تهران، مشهد و بالعکس ۶ پرواز دارد.