برپایی نمایشگاه کتاب در آباده
نمایشگاه کتاب در شهرستان آباده گشایش یافت.