برگزاری برنامه های هفته بزرگداشت دفاع مقدس
دبیر ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس آبادان گفت: ۲۹ ویژه برنامه با محور دفاع مقدس در آبادان تدوین شد.