برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز در زیدون
مدیر آموزش وپرورش زیدون از برگزاری بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز درزیدون نیوز داد.