برگزاری جشنواره زیبایی اسب اصیل ترکمن در راز و جرگلان
سومین دوره جشنواره زیبایی اسب اصیل ترکمن در راز و جرگلان با حضور اسب دارانی از خراسان شمالی و سراسر کشور، برگزار می‌شود.