برگزاری جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار
جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار در راستای اهمیت احیاء بافت‌های فرسوده در کرمانشاه برگزار شد.