برگزاری خیمه‌های معرفت در بوستان‌های سطح شهر در روز ۱۳ فروردین
سیارگفت:در این روز نمازجماعت در پارک ها و بوستان ها برقرار و خیمه های معرفت نیز توسط حوزه فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان در این مکان ها دایر است.