برگزاری دوره‌های صلاحیت‌ حرفه‌ای برای مربیان پیش دبستانی/ ممنوعیت فعالیت برای مربیان آموزش دیدهمعاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از برگزاری دوره‌های اجباری صلاحیت حرفه‌ای برای مربیان پیش دبستانی نیوز داد.