برگزاری سوگواره دانش آموزی احلی من العسل در اهواز
مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان از برگزاری سوگواره دانش آموزی احلی من العسل فردا در اهواز نیوز داد.