برگزاری مسابقات رباتیک دانش آموزی در قزوین
مسابقات رباتیک دانش‌آموزی امروز با شرکت ۹۶ دانش‌آموز آغاز شد.