برگزاری مسابقات علمی و سرگرمی در غرفه ناشران دیجیتال
رئیس کمیته‌ بخش ناشران دیجیتال نمایشگاه کتاب تهران گفت: برای اولین بار با جذب نود ناشر دیجیتال، فعالیتی پُررنگ و موثر در این دوره از نمایشگاه داریم.