برگزاری نمایشگاه عکس با عنوان تکه ای از زندگی
نمایشگاه تکه ای از زندگی با هدف حمایت از بیماران کلیوی برگزار می شود.