برگزاری نمایشگاه گروهی رنگیلا در شیراز
ششمین نمایشگاه گروهی رنگیلا با هدف خیریه برای کودکان کار برگزار شد.