برگزاری همایش بزرگ مردمی حافظان حریم خانواده در گلوگاه
همایش حافظان حریم خانواده در روز ملی عفاف و حجاب در گلوگاه برگزار می‌ شود.