برگزاری کلاس آموزشی زیست محیطی در رودبار
کلاس آموزشی محیط زیستی با موضوع تفکیک زباله برای دانش آموزان دررودبار برگزار شد.