بزرگ‌ترین عملیات هوایی جهان پس از جنگ جهانی دوم که در تاریخ دنیا ماندگار شد
۱۵ فروردین از جمله روزهایی است که در بسیاری از تقویم‌ها و سالنامه‌ها مناسبتی در آن ذکر نشده اما این روز برای خلبانان نیروی هوایی یکی از افتخار آمیزترین روزها محسوب می‌شود.