بسیج هر جا که دولت و مردم نیاز به خدمت دارند، ورود می‌کند




جانشین رئیس سازمان بسیج گفت: بسیج در همه عرصه‌هایی که دولت و مردم نیاز به خدمت جهادی دارند، ورود جدی و همه‌جانبه دارد.