بشار اسد: غرب در مقامی نیست که برای سوریه تکلیف تعیین کند
­­بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه گفت، غرب در مقامی نیست که بگوید چه کسی در سوریه مسئول باشد.