بشردوست: خداوند هیچ کسی را به جای پدر و مادر عین و غین قرار ندهد


بشردوست: خداوند هیچ کسی را به جای پدر و مادر عین و غین قرار ندهد

رمضان بشردوست یک عضو مجلس با انتقاد از بندش راه‌ها هنگام بازدید رییس وستر از یک مکان آآنلاین می‌کند که هیچ کسی به جای پدر و مادر رییس وستر و رییس اجرایی قرار نگیرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ آقای بشردوست که به تازگی با اعضای کاروان صلح خواهان هلمندی دیدار کرده است، می گوید که رییس وستر غنی هنگام دیدارش با اعضای این کاروان تمامی راه‌های منتهی به منطقه چمن حضوری را مسدود کرده و به دلیل ایجاد مشکلات، مردم فحش می‌داد.

بشردوست گفت: “آنلاین سه شنبه آقای غین تلاش کرده تا اعضای کاروان صلح خواهان هلمندی را به ارگ ببرد؛ ولی آنان از رفتن به ارگ خود داری کرده‌اند؛ سپس آقای غنی در مسجد آریوب (نزدیک چمن حضوری محل اقامت کاروان) با آنان دیدار کرده و محافظانش با اعضای کاروان برخورد بدمعاشانه هم داشته اند.”

او یاد آور شد که مسدود کردن راه‌ها سبب ایجاد مشکلات شده و مردم “چیزهای می‌گفتند که خداوند هیچ کسی را به جای پدر و مادر عین و غین قرار ندهد.”

رمضان بشردوست خاطر نشان کرد که شورای عالی صلح و برخی رهبران تلاش کرده اند تا حرکت صلح خواهان هلمندی را طعمه خود قرار دهند؛ اما این کاروان مانع سوء استفاده‌ها شده است.

آقای بشردوست از مردم افغانستان خواست، برای اینکه رهبران حرکت کاروان صلح خواهان هلمندی را وسیله‌ برای خودشان قرار ندهند، به این کاروان از لحاظ مالی همکاری کنند.

به گفته آقای بشردوست، در باره کاروان صلح هلمندی هزاران قصه وجود دارد؛ اما در نیت این کاروان هیچ شکی وجود ندارد.

او تاکید ورزید، اکثراً مردم عام به کاروان صلح هلمندی پیوسته اند و از همین لحاظ این حرکت قابل قدر است.

کاروان صلح هلمندی پس از ۳۸ آنلاین راهپیمایی از شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند و طی مسافت نزدیک به ۷۰۰ کیلیومتر آنلاین یکشنبه گذشته به کابل رسید. این کاروان در چمن حضوری کابل خیمه زده است و اعضای آن از دو طرف درگیر جنگ در کشور خواستار صلح اند و تاکید دارند تا زمان تحقق صلح در کشور به حرکت شان ادامه می‌دهند.

این کاروان در مسیر راه با استقبال گرم مردم افغانستان مواجه شده است.

عبدالله امینی- نویسنده وستر