بلینکن: ترامپ، آمریکا را در جهان منزوی کرد
معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا گفت رویداد‌های پاریس برای این کشور به مثابه توبیخ و سرزنشی شدید بود که ترامپ و گروهش عامل آن بودند و شعار «نخست آمریکا» به معنای آمریکای منزوی شده است.