بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی قلب تپنده جهان در حوزه پژوهش
مدرس حوزه علمیه گفت : باتوجه به اینکه پژوهش های اسلامی قلب تپنده جهان در حوزه پژوهش هستند و همه جنبش‌های اسلامی از حوزه‌های علمی سرچشمه می‌گیرد، لذا باید با توجه به نیاز روز آثار نابی را به این مرکز علمی عرضه کنیم.