بهترین موزه اسلامی دنیا در آلمان مشغول به فعالیت است
مدیر گنجینه میراث اسلامی گفت: بهترین موزه اسلامی دنیا در آلمان مشغول به فعالیت است که آثار متعددی را در خود جای داده است.