بهره‌مندی شهروندان اسفراینی از خدمات رایگان و کم‌هزینه سلامت
معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی شهرستان اسفراین گفت: سال گذشته ۴۰ هزار شهروند اسفراینی از خدمات رایگان و کم‌هزینه سلامت بهره‌مند شدند.