بهروان: حسن زاده مدارک و مستنداتش در اختیار کمیته اخلاق قرار دهد/AFC پرونده خونه به خونه را به فدراسیون ایران ارجاع می‌دهد
رئیس هیئت فوتبال مازندران گفت: اگر حسن زاده حرف و ادعایی هم دارد مدارک را به سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال ارائه دهد.