به درگه احدی خَم نمی کنم سر را
حوزه قرآن و عترت هر پنجشنبه شعری را به امام حسین (ع) تقدیم می‌کند.