به دلیل افزایش ارزش دالر؛ پیشنهاد استیضاح رییس بانک مرکزی روی میز مجلس قرار گرفت


به دلیل افزایش ارزش دالر؛ پیشنهاد استیضاح رییس بانک مرکزی روی میز مجلس قرار گرفت

پیشنهاد استیضاح رییس بانک مرکزی به دلیل عدم توانایی در کنترل ارزش دالر در بازارهای کشور روی میز مجلس نمایندگان قرار گرفت.

به گزارش نویسنده وستر؛ کمیسیون امور اقتصادی مجلس نمایندگان پس از ارائه گزارشی در مورد بلند رفتن ارزش دالر در کشور، پیشنهاد کرد تا رییس بانک مرکزی استیضاح شود.

اما به دلیل عدم نصاب در نشست امآنلاین شنبه (۱۶ سرطان) مجلس، روی این پیشنهاد رای گیری صورت نگرفت.

کمیسیون امور اقتصادی مجلس، بانک مرکزی را به عدم کنترل ارزش دالر به دلیل موجودیت فساد در این نهاد مالی متهم کرد.

منور شاه بهادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هنگام ارائه گزارش این کمیسیون از چگونگی بلند رفتن ارزش دالر در بازارهای کشور گفت که به دلیل در اختیار قرار دادن دالر ارزش این پول افزایش یافته است.

به گفته او، بانک مرکزی پولی را که برای کنترل ارزش دالر به بازار تزریق می‌کند در اختیار چهار صراف مشخص که همه مربوط یک شرکت هستند، قرار می‌دهد و اینکار سبب افزایش بهای این پول شده است.

آقای بهادری با انتقاد از سیاست پولی بانک مرکزی گفت که افغانستان جزء کشورهای مورد حمایت امریکاست و نباید ارزش دالر در کشور به این میزان افزایش یابد که همه مردم از آن آسیب ببینند.

براساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، انتقال دالر از مرکز به نمایندگی بانک‌ها از طریق صرافان، تغییر ضمانت بانکی از افغانی به دالر، بازماندن صدهای میلیون افغانی از چلش و فرسودگی بانک نوت‌ها از مواردی ناکامی بانک مرکزی در اتخاذ سیاست درست پولی خوانده شده است.

در این گزارش آمده است که پیش از این ضمانت بانکی بانک‌های خصوصی به افغانی ذخیره می‌شد؛ اما هم اکنون این ذخایر به دالر تبدیل شده است که تاثیر منفی روی اعتماد مردم بالای بانک نوت‌های افغانی گذاشته است.

با این وجود، برخی نمایندگان مجلس می گویند که خروج دالر از کشور سبب افزایش قیمت آن در بازارهای افغانستان شده است.

احمد بهزاد یک عضو مجلس در این خصوص گفت که خروج دالر از سوی حکومت، شرکت‌ها و افراد برای واردات کالا سبب افزیاش قیمت دالر شده است.

این در حالی است که هم اکنون ارزش یک دالر امریکایی در بازارهای ارزی کشور به ۷۳٫۵۰ افغانی رسیده است و این مساله بالای اقتصاد کشور تاثیر منفی گذاشته است.

عبدالله امینی- نویسنده وستر