به زودی شر آمریکایی‌ها از سر مردم سوریه کم خواهد شد/ موفقیت‌های دولت سوریه به معنای آغاز پیروزی‌های آنهاست/ مردم عراق و سوریه پاسخ دولت آمریکا را خواهند دادولایتی درباره پیروزی‌های اخیر دولت سوریه گفت: این موفقیت‌ها به معنای آغاز پیروزی است و مردم سوریه جواب دولت‌های خاصم خواهند داد.