بودجه وسط سال حکومت از سوی مجلس تصویب شد


بودجه وسط سال حکومت از سوی مجلس تصویب شد

بودجه وسط سال مالی ۱۳۹۷ حکومت با اکثریت آرای نمایندگان مجلس به تصویب رسید.

به گزارش نویسنده وستر؛ مجموع بودجه سال مالی ۱۳۹۷هجری خورشیدی ۳۹۴ میلیارد افغانی بوده و در بررسی‌های وسط سال مبلغ ۱۲ میلیار افغانی از سوی حکومت در این بودجه افزوده شده است.

از این ۱۲ میلیارد افغانی ۳٫۲۲۸ میلیار افغانی آن به بخش انکشافی و ۹٫۳۶۱ میلیار دیگر آن به بودجه عادی افزوده شده است و اینگونه مجموع بودجه انکشافی به ۱۲۲ میلیارد افغانی و مجموع بودجه عادی به ۲۸۴ میلیارد افغانی می‌رسد.

عظیم محسنی رییس کمیسیون بودجه و مالی مجلس گفت که مصرف بودجه‌های انکشافی در سال مالی روان نظر به سال های گذشته اندک بوده است.

پیشبینی نادرست بودجه توسط ادارات دولتی و عدم پرداخت پول از سوی تمویل‌کنندگان جهانی، پایین بودن ظرفیت ادارات دولتی در مصرف بودجه، مشکلات امنیتی و روند طولانی اداری از دلایل عدم مصرف بودجه عنوان شده است.

همچنین کمیسیون مالی و بودجه مجلس ۹۲ پروژه انکشافی در بخش معارف را که مراحل ارزیابی و عقد قرارداد آن در دو سال گذشته سپری شده بود نیز ضمیمه بودجه وسط سال مالی کرده بود؛ اما نمایندگان با این ۹۲ پروژه را تصویب نکردند.

بیش از ۳۰ پروژه از این ۹۲ پروژه در یک ولایت در نظر گرفته شده بود و برخی نمایندگان مجلس این مساله را غیر متوان خوانده و با آن مخالفت کردند.

همچنین در بررسی وسط سال بودجه ملی ۱۳۹۷، حکومت در بودجه وزارت‌های صحت، معارف، حج و اوقاف، فواید عامه وکار وامور اجتماعی تغییرات آورده و برای پرداخت معاشات متقاعدین ۴ میلیارد افغانی را اختصاص داده است.

صدیق احمد عثمانی عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس در این رابطه گفت که از مجموع ۴۵۲ پروژه اعمار مکتب ۴۵ پروژه آن مربوط به وزارت معارف و ۳۰۷ مکتب مربوط وزارت شهرسازی و مسکن می‌باشد.

سر انجام عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان بررسی بودجه وسط سال مالی را به استثنای ۹۲ پروژه اعمار مکاتب به رای گیری گذاشت که با اکثریت آرای نمایندگان مجلس به تصویب رسید.

در نشست امآنلاین مجلس ۱۲۸ نماینده حضور داشتند که ۷۹ تن آنان هنگام رای گیری کارت سبز بلند کردند و ۲۹ تن دیگر کارت سرخ و متباقی نمایندگان حاضر در مجلس به این بودجه رای سفید داشتند.

عبدالله امینی- نویسنده وستر