بوقلمونی که علاقه زیادی به توپ فوتبال دارد +فیلم
فوتبال ورزشی است که محبوبیت ویژه ای در بین عموم دارد و سرگرمی جذابی برای همه شمرده می شود.