بوی کتاب و مهر در مدارس کهگیلویه وبویراحمدپیچید
جشن آغازسال تحصیلی جدید در مدارس سراسر استان کهگیلویه وبویراحمد با حضور پرشور دانش آموزان ، والدین  و همچنین مسئولان برگزار شد.