بیانیه کمیته چهارگانه عربی علیه ایرانکمیته چهارگانه وزارتی عربی شامل عربستان، مصر، امارات و بحرین در بیانیه‌ای مشترک با تکرار گزافه‌گویی‌های پیشین خود، آنچه به ادعا «ادامه مداخله ایران و ترکیه در بحران سوریه» خواندند را محکوم کردند.