بیشترین افزایش قیمت مسکن در منطقه ۵ تهران است/ درخواستی برای افزایش تسهیلات به شورای پول و اعتبار نداده‌ایم




بیشترین افزایش قیمت مسکن در منطقه ۵ تهران است/ درخواستی برای افزایش تسهیلات به شورای پول و اعتبار نداده‌ایم