بیشترین افزایش قیمت مسکن در منطقه ۵ تهران است/ درخواستی برای افزایش تسهیلات به شورای پول و اعتبار نداده‌ایم
بیشترین افزایش قیمت مسکن در منطقه ۵ تهران است/ درخواستی برای افزایش تسهیلات به شورای پول و اعتبار نداده‌ایم