بیشتر از طالبان، زورمندان محلی برای ما مشکل ایجاد کردند


بیشتر از طالبان، زورمندان محلی برای ما مشکل ایجاد کردند

رئیس کمیسیون انتخابات ولایت غور می‌گوید بیشتر از طالبان، این نیروهای مسلح قومی بودند که برای اداره‌اش مشکل ایجاد کردند.

عبدالحمید شریفی، رئیس این هاد در گفتگویی اختصاصی با نویسنده وستر بیان کرد: “تهدیدات طالبان دیآنلاین زیاد بود، ما مجبور شدیم که برخی از سایت‌ها را مسدود کنیم تا به مردم آسیبی نرسد.”

اما او نیوز داده که از طالبان مشکلی بزرگ تر به نام اقوام محلی غور بود.

به بیان وی، آنان به خاطر رای یافتن به کاندیدای مورد نظر خود از هر فرصتی استفاده کرده بودند.

آقای شریفی با این همه بیان کرد که کمیسیون انتخابات غور نگذاشته که به شفافیت آرا، آسیبی وارد شود.

این گفته‌ها در حالی است که منابع وسترنیوز نیوز داده‌اند یک فرمانده محلی در ولسوالی دولینه، صندوق‌های رای یک سایت انتخاباتی را به خانه خود برده و در آنجا رای گیری کرده است.

ادعایی که پلیس غور آن را رد می‌کند.

نویسنده وستر – ولایت غور