بیش از ۲۲هزار پونده تسهیلات تشکیل گردید
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: تعداد ۲۲۳۷۰ فقره پرونده تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری از محل اعتبارات زلزله تشکیل و تکمیل گردیده است.