بیش از ۸۰۰ غیرنظامی در یک ماه گذشته در افغانستان کشته و زخمی شده‌اند


بیش از 800 غیرنظامی در یک ماه گذشته در افغانستان کشته و زخمی شده‌اند

گروه‌ دادخواهی حفاظت از افراد ملکی با نشر گزارش تلفات افراد ملکی در ماه اکتوبر، گفته است که در جریان این ماه، در ۲۳ ولایت افغانستان ۸۱۸ تن کشته و زخمی شده اند.

به گزارش نویسنده وستر؛ در گزارش گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی آمده است:”در ماه گذشته ۸۱۸ غیرنظامی کشته و زخمی شده اند، که از جمله ۲۷۳ تن کشته و ۵۵۰ دیگر جراحت برداشته اند”.

این گروه گفته است که در نتیجه حملات هدفمندانه به نامزدان انتخابات و کمپاین‌های آنان و حملات در آنلاین برگزاری انتخابات، ۸۸ فرد ملکی کشته و ۲۷۹ تن مجروح شده اند.

صدای امریکا نوشت که گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی گفته است که ننگرهار با ۶۱ کشته و ۶۷ مجروح و هلمند با ۳۵ کشته و ۴۵ مجروح بیشترین تلفات را در ماه اکتوبر داشته اند.

بربنیاد آمار این گزارش، ۷۰ کودک شامل ۴۰ کشته و ۳۰ زخمی نیز در میان قربانیان ماه اکتوبر می‌باشند.

بربنیاد این گزارش، نیروهای امنیتی افغان در جریان عملیات‌های شان سبب کشته شدن ۸۳ فرد ملکی و مجروح شدن ۴۵ تن گردیده اند و تلفات دیگر ناشی از حملات انتحاری، انفجار ماین‌های جاسازی شده در کنار جاده و پرتاب راکت بوده که مسؤول آن مخالفان مسلح حکومت است.

در گزارش ماه سپتامبر گروه حفاظت از افراد ملکی آمده بود که در جریان آن ماه، ۲۴۰ فرد ملکی کشته و ۳۵۰ تن مجروح شده اند.

نویسنده وستر- کابل