بیماری مرگباری که مسواک زدن شما را مقابل آن بیمه می‌کندنتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد دو بار در روز مسواک زدن و حداقل به مدت ۲ دقیقه موجب کاهش ریسک ابتلا به یک بیماری مرگبار می شود.