بی توجهی به جلو صدر نشين وقوع تصادفات در جاده های كرمان
رئيس پليس راه شمال استان کرمان با اشاره به وقوع ۲۳۷ فقره تصادف فوتی و جرحی در تير ماه ۹۷ گفت: بی توجهی به جلو صدر نشين وقوع تصادفات درجاده های استان كرمان است.