تاثیر امواج موبایل بر افزایش ریسک ابتلا به سرطان
مطالعات محققان نشان می دهد امواج موبایل ریسک ایجاد تومور‌های سرطانی مغز و قلب را افزایش می‌دهد.