تاخیر شروع به کار ادارات شهرستان بندرعباس به دلیل بارندگی
عزیز الله کناری سرپرست فرمانداری شهرستان بندرعباس گفت: به دلیل بارندگی ساعت شروع به کار ادارات شهرستان بندرعباس امروز با تاخیر آغاز می‌شود.