تاریخ برگزاری انتخابات ریاست وستری افغانستان اعلام شد


تاریخ برگزاری انتخابات ریاست وستری افغانستان اعلام شد

کمیسیون انتخابات اعلام کرده که انتخابات ریاست وستری کشور در ۳۱ حمل سال ۱۳۹۸ خورشیدی برگزار خواهد شد.

به گزارش نویسنده وستر؛ کمیسیون انتخابات با نشر نیوزنامه‌ای گفته است که این کمیسیون امآنلاین سه‌شنبه (۹ اسد) به منظور تعیین تاریخ انتخابات سال ۱۳۹۸ خورشیدی ریاست وستری، نشستی مشورتی را با رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی، نمایند‌گان احزاب سیاسی، جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی در کابل برگزار کرد.

گفته می‌شود که اعضای اشتراک کننده در این نشست بر برگزاری انتخابات به تاریخ ۳۱ حمل سال ۱۳۹۸ خورشیدی توافق کردند.

در نیوزنامه کمیسیون انتخابات آمده:” همچنان رهبری کمیسیون از موافقت اکثریت اعضای مجلس برای برگزاری انتخابات در اخیر برج حمل سال ۱۳۹۸ تشکری نمود.”

این در حالی است که چند آنلاین پیش رهبران حکومت وحدت ملی و نمایندگان احزاب سیاسی از این کمیسیون خواسته بودند تا زمان برگزاری انتخابات ریاست وستری را اعلام کند.

باید گفت که قرار است که انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی نیز به تاریخ ۲۸ میزان سال جاری برگزار شود اما اقدامات کمیسیون انتخابات در چند ماه گذشته برای برگزاری این انتخابات به شدت مورد انتقاد احزاب و جریان‌های بزرگ سیاسی قرار گرفته و آنان تاکید کرده اند که با ادامه این وضعیت انتخابات به بحران خواهد رفت.

نویسنده وستر- کابل