تاسیس مرکز پیشرفته فرماندهی نظارت بر جنگ هسته‌ای ارتش آمریکا در نبراسکا
گزارش‌ها حاکی است ارتش آمریکا قصد دارد مرکزی پیشرفته را برای انجام جنگ‌های هسته‌ای احتمالی تاسیس کند.