تاکید نشست بین المللی مکزیکو بر قدس به عنوان پایتخت فلسطین
در نشست بین المللی مکزیکو، کشورهای لاتین بر قدس به عنوان پایتخت فلسطین تاکید کردند.