تجاوز پیامبر جعلی به ۳۲ زن و دختر جوان


تجاوز پیامبر جعلی به ۳۲ زن و دختر جوان

مردی که خود را به دروغ حضرت مسیح جای زده بود توسط پولیس دستگیر شد.
گل راتزون ۶۰ ساله، رهبر یک فرقه اسرائیلی که خود را مسیح معرفی کرده بود به ۳۲ زن تجاوزکرده و از آنها دارای ۸۹ فرزند نامشروع شد.
وی قرار است در دادگاه به جرم Crime آزار جنسی زنان و کودکان و زنا با محارم محاکمه شود.
گل راتزون با طرح این ادعا که دارای قدرت فوق بشری است و به کمک این نیرو می‌تواند ارواح خبیثه را دفع کند، زنان و حتی دختران خردسال را اغفال و مورد تجاوز و آزارجنسی قرار می‌داد.
در حال حاضر راتزون به صورت موقت در زندان به سر می برد تا دادگاه و حکم او اعلام شود.