تجربه‌ای هیجان انگیز تر از ترن هوایی، به کمک واقعیت مجازی + فیلم
فناوری واقعیت مجازی، تجربه لذت ترن هوایی را با کیفیت بالایی شبیه سازی کرده است.