تجلیل از فاتحان همدانی در بام جهان
رئیس کوهنوردی و صعودهای ورزشی همدان گفت: فدراسیون کوهنوردی وصعودهای ورزشی کشور در آیینی ازفاتحان قله اورست، بام جهان تجلیل کرد.