تجلیل از پرستاران نمونه بیمارستان ولایت قزوین
پرستاران نمونه بیمارستان ولایت قزوین به مناسبت روز پرستار تجلیل شدند.